3 juhtumit staadionifännide asendamisest Saksamaal, Lõuna-Koreas ja Eestis (0)

Saksamaa suurima päevalehe Bild pühapäevanumbri spordikülgede sissejuhatavale leheküljele oli laiutama seatud fotoülesvõte päev varem Mönchengladbachis toimunud mängust, kus kohalik Borussia liigamängus Leverkuseni Bayerit võõrustas. Pealkiri fotol teatas: "Näeb juba päris Bundesliga moodi välja küll".

Pealkirjas edastatud infosse tuleb suhtuda siiski ettevaatlikult, kuna see ei kõnele mitte laupäeval toimunud mängust, vaid rangelt võttes üksnes kõnealusest fotost – vaid sel ajahetkel ja vaid selle nurga alt liikumatusse ja tumma pilti salvestatud moment võib teemasse pühendamatu vaataja tõesti eksiteele suunata ning fotol nähtut varasemast tuttavliku Bundesliga seostama hakata.

Sellisega, mida Saksamaal viimati märtsis nähti. Ent selliseid inimesi täna vaevalt Saksamaal leidub, mistõttu pühapäeval lehe lahti löönud lugeja teadis, et sporditoimetuse sünkreetilises sõnalis-visuaalses kompositsioonis väljendub taotluslik pastišš.

Foto on õnnestunud. Esiplaanil vaatavad kaadrist välja jääva palli suunas seitse mängijat ja kohtunik, taustal tihedalt tribüünid täitnud värvikirev publik, tõsi, teise korruse paremale poolele jäävas külalismeeskonna fännisektoris haigutavad siin seal mõned augud. Seega võiks ju esmapilgul arvata, et laupäeval M'Gladbachis traditsioonilise Bundesliga mänguga kaasnev möll kaasnes, kuid ometi on foto nähtuv suures osas optiline illusioon.

REKLAAM

On tõsi, et fotole jäänud jalgpallurid laupäeval palli taga ajasid, nagu ka see, et Leverkusen mängu lõpliku tulemuse vormistamiseks veel ühe värava lõi ning saadud võiduga kodumeeskonnast liigatabelis möödus, kuid nii nagu veidigi tänases reaalsuses orienteeruv spordihuviline teab, on enamuses Euroopast taoline rahvamassi kogunemine seadustega keelatud.

Ei rikutud seadusi laupäeval ka Saksamaal. Loomulikult teenis Leverkusen oma tähtsa võidu tühjade tribüünide ees, mille osalise tühjuse moodustasid sel korral aga toolidele seisma seatud nn papist fännid. Umbes poolemeetrise läbilõikega figuurid, millelt vaatasid vastu kõik need inimesed, kes ei leidnud paljuks 19 euro maksma läinud kampaanias kaasa lüüa.

Kolme fotograafi tööpäeva, kes uute seaduste kohaselt ühele Bundesliga mängule lubatud on, muutsid nood toolidele seatud portreed muidugi põnevamaks. Bildi foto on tõesti kenasti tabatud.

Kuid hoolimata selle foto kirevusest, värvitükkide moodustatud elavast kollaažist, mis lausa kiusatuse tekitavad tol pildil värvide liikumist tuvastada, ei ole võimalik eirata, et ainus tunnetuslik meel, mida lehelugejale noil hetkedel usaldada võib, on kuulmine. Kodustes oludes lehelugemise põhjustatav helilaine tugevus on täna võrreldav jalgpalliväljakult kostuvaga – me kõik kuulsime, mida Vassiljevile öeldi!

Taoline meede, mida laupäeval M'Gladbachis nägime, muudab aga jalgpalli vaatamise kogemust mitmes sfääris. Kõige laiemat ehk anonüümset auditooriumi silmas pidades oli jutuks olev kohtumine visuaalses plaanis seni nähtutest selgelt eristuv ning kui telepildi tootjad lisanuks ka jalgpallilised heliefektid ehk fännide kisa, nende laulu ja trummipõristamise, nagu seda tehti märtsis tühjade tribüünide ees peetud UEFA Meistrite Liiga mängus Valencia ja Atalanta vahel, võinuks telejalgpall juba harjumuspärasele vaatamiskogemusele pretendeerida küll.

Kitsamat ehk isikulist auditooriumi perspektiivi tuues peame aga mõtlema, et kõik need papist fännide omanikud, reaalsed inimesed, keda Leverkuseniga mänguks saadi kokku peaaegu kolmeteist tuhat, otsisid sel korral lisaks pallile ja mängusituatsioonidele staadionilt ka iseennast. Mõni neist ka leidis ja ruttas oma leidu avalikkusega jagama, nagu näiteks külalissektorist oma foto tuvastanud Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Partei aseesimees ja selle noorteorganisatsiooni juht Kevin Kühnert.

Niisiis polnud enam tegemist pelgalt kummitusmänguga, nagu Bildi fotol näha olevalt fännitribüüni kaht korrust eraldavalt vaheseinalt lugeda võib (täislausena: Für Borussia. Gegen Geisterspiele! – Borussia eest. "Ei" kummitusmängudele!), vaid juba teise astme kummitusmängudega. See tähendab, et fännide vaikivat kohalolu ei reeda enam tühjad tribüünid ja staadionitele seatud loosungid, nende kohalolu pole enam anonüümne, vaid isikustatav.

Nüüd on neil ristinimi ja isikukood, ühiskondlik positsioon, tutvusringkond, ideelised eesmärgid ning romantilised sümpaatiad. Nende elukaart saab vedada mõjutatuna rõõmudest, muredest ja ükskõiksusest ning neile kõigile saab vaadata otse silma.

Ent ühest vaikusest tuleb veel kõnelda. Nimelt pole M'Gladbachi idee, kuigi see Saksamaal juba aprilli keskpaigast teada on, seni teiste klubide poolt ülevõtmist leidnud. Kindlasti ei tohi taolist vaikust eimillekski pidada, kuna mitmete klubide fännid on otse ja küllaltki emotsionaalselt välja öelnud, et nende plaanide hulka papist figuurid kohe kuidagi kuuluda ei saa.

Taoline range eitamine tõestab aga veel korra kampaania loodavat isikupära. Sellisena mõistetult elustuvad kõik staadionile veetud portreed, nagu ka need, kes sealt avalikult kuulutades kõrvale jäävad, nende kohalolu või eemalejäämine kõneleb iga konkreetse inimese seisukohast tänasele jalgpallisituatsioonile, mis Saksamaal kümnetele tuhandetele inimestele igapäevaelu üheks keskseks küsimuseks võib osutuda.

Hetke pärast uurime, kuidas tühjade tribüünide probleeme on püütud lahendada mujal maailmas ning kuna sealsed tunnetuslahendused Saksamaa omadest olemuslikult erinevad, soovin esmalt Saksamaa-sisestest eraldusjoontest sõltumatult sealseid erinevaid fännigruppe ühtse tervikuna määratleda. Kohe näitan, et neid pealtnäha erinevaid gruppe seob seesama tekst, ühisesse kultuurikesta kuuluv infoühik ning seda tehes saan toetuda kirjandusteoreetik Stanley Fishi mõistele "tõlgenduskollektiiv".

Fishi arusaamist mööda määravad kollektiivi ideelisi piire erinevad tõlgendusstrateegiad. Käsitledes teksti, infot, ei rakendu need strateegiad aga mitte teksti lugemise järel, vaid juba lugemise eel ning ka selle ajal. Fish ütleb, et lugemine lähtub tõlgenduslikest eelotsustest, olgu nendeks näiteks teatavate teemade otsimine ja sellest tulenevalt nende "leidmine" (autori jutumärgid - A. M.) või teatavate nähtuste väärtustamine. "Lihtsalt lugemise" võimalusse Fish ei usu, sest see eeldaks puhast (s.t huvitut) taju.

Arusaadavalt tekivad erinevad tõlgenduskollektiivid vaid ühise algteksti pinnalt, mis aga meie käsitluses oma tõlgenduserinevusest hoolimata tervikuna hoopis ise uue ühise teksti moodustada võivad. Eelpool nägime, et see väljendus teise astme kummitusmängudes. Sellele uuele tekstile annavad sisu nii selles osalejad kui ka sellest väljajääjad ning seda põhjusel, et vaikimisi on sellesse kutsutud ja kaasatud kõik osapooled.

Saame selle kohta kinnituse hetkel, kui järgmisel telemängul neid papist figuure tühjalt staadionilt otsima asume. Ühine uus tekst jalgpalli-Saksamaal on sõnastatud läbi isikustatud tribüünide.

Aga kuidas on mujal asjalood? Eelmine nädal tõi eestikeelsesse meediasse kaks omavahel esmapilgul sarnast lahendust, neist üks Lõuna-Koreast, teine Eestist. Mõlemal juhul olid kaks klubi tassinud tühjadele tribüünidele mannekeenid, inimnukud. Nädala keskel vedas Lõuna-Korea klubi FC Seoul tühjade tribüünide ees peetud liigamänguks staadionile seksnukud, asetas nood kenasti kahemeetrist vahet hoides istuma, kuid avalikkuse valusa reaktsiooni järel väljus teema klubi kontrolli alt, idee tuli kokku pakkida ning väidetavalt ootab klubi ees trahv.

Hoopis rahulikumal toonil kulges Nõmme Kalju kampaania, mille käigus laupäevaseks liigamänguks Hiiu staadionile mannekeenid toodi ning millega "moodsaid trende" jälgiti, nagu siinsamas Soccernetis sedastati. Soccerneti artiklinupu kõrval nood mannekeenid vist meedias suunatud tähelepanu rohkem ei saanudki. Vähemalt ei suutnud ma seda tuvastada.

Aga jätame selle. Me ei püüa kokku rehkendada nende kahe kampaania tähelepanuhulka, veelgi vähem neid omavahel võrrelda, küll aga püüame noile otsida tähenduslikku kohta mõtteruumis, mille eespool kokku klopsisime.

Saksamaal leidsime, et sellesse mudelisse saab isegi täna, ajal, mil jalgpalli tühjade tribüünide ees pidama peab, paigutada isikukoodiga indiviidi. On äraütlematagi selge, et Korea ja Eesti initsiatiivid tollesse ideelisse ruumi ei sobi, selleks puudub nois isikuline algupära – ükski neist kujudest ei viidanud konkreetsele isikule. Küll aga võiks mõelda, kas indeksid, millena mannekeene käsitleda võiks, võiksid üldse inimesele viidata. Sest kokkuvõttes – kellele siis veel profijalgpalli mängitakse kui mitte inimestele?

Selliselt püstitatud küsimus paljastab aga üüratu augu, mis nende kahe ettevõtmise vahel haigutab. Kui mõtleme nii, et Lõuna-Koreas tribüünile toodud seksnukud toodi sinna eesmärgina asendada inimest, siis paremat valikut on keeruline välja mõelda. Rangelt võttes kannataksid taolise võrdluse välja ka elustamisnukud, kuid nonde häda tuleneb asjaolust, et nood poolsurnuid inimesi kehastama peavad. Oleks rumal siin hinnangute osas järeleandmisi teha, sest seksnukud löödi tribüünilt minema just nende eesmärgipõhistest assotsiatsioonidest tulenevalt. Seega ei sobi ka poolsurnud.

Niisiis, kui seksnukud täidavad inimese asendamise funktsiooni, siis Kalju välja veetud mannekeenidel need funktsioonid puudusid. Poeaknal on mannekeeni ülesandeks olla riidepuu. Kui inimene seda teeb, nagu mõnes filmis ette tuleb, siis on see rõhutatult koomiline – kellegi ehmatamine, kellegi eest põgenemine. Mannekeeni võib vaateaknale tõsta ühe jalaga – keegi ei hädalda – või hoopis ilma peata, nagu Kalju seda tegi. Keegi ei kahtlusta, et Kalju arvates tema fänne pea puudumine iseloomustab.

Ei, Kalju mannekeenidel puudub inimlik mõõde ja seos oma fännidega, mis Korea näite puhul on vähemalt metonüümiline. Aga just sellest tulenevalt on viimase suhe avalikkusega ka tundlikum. Need kaks näidet on teineteist vastastikku selgitavad. Seksnukkudega seonduv heidaks endalt hetkega probleemirüü, kui kaotada noilt otstarbelistele funktsioonidele viitavad elemendid, ent siis seistaks silmitsi küsimusega, kui palju neid järelejäänud tükke eemaldada ning kas oleks ehk otstarbekam kogu tribüün riidepuudega asendada.

Kommentaarid

Kommentaare ei ole.

Kommentaari lisamiseks palun logi sisse või sisesta nimi ja kontrolltest.
Ott Järvela | Jalgpallimaailmal lasub moraalne kohustus Inglismaad karmilt karistada ja nad ihaldatud vutipeost ilma jätta
FINAAL!
Luup peale | Kõik teed viivad Rooma ehk Itaalia spetsialistid sätestasid, et jalgpallil pole ette nähtud koju naasta
EUROOPA NÄITAS VÕIMU
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Peep Pahv: mida vähem jalgpall muutub, seda parem, aga saan aru, et see on lootusetu
INGLISMAA TEGI AJALUGU
Luup peale | Pehme penalti? Ei, väga pehme! Aga VAR ei tohtinud sekkuda ja Taanile ei tehtud liiga. Mäng oli aus ja Inglismaa finaalis
IKKAGI ITAALIA
Ott Järvela | Inglismaa õelus ja kiuslikkus tuleb meelde jätta ning seda neile nina alla hõõruda
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Koefitsiendi-ekspert: oma kõhutunnet on pakkumisi koostades mängus päris palju
SOCCERNET.EE BAKUUS
MÕTTETALGUD
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Alvar Tiisler: taktikalaud oli mulle südameasjaks ning peagi näeme seda ka Premium liiga ülekannetes
KES, KUS JA KUIDAS?
STUUDIOJUTUD
NOPPEID AJALOOST
EM 1996 | Jalgpallilt oodati suurt kojutulekut, aga Saksamaa arvas teisiti
EM-PÄEVIK

EM-päevikus avaldavad Soccernet.ee ajakirjanikud turniiri käigus pähe torganud mõtteid

https://www.zone.ee/
MENÜÜ
 
KESKKONNAD
FACEBOOK