Joachim Löwi sünnipäev kui sportliku ja inimliku eluõnne peegelpilt (1)

Saksamaa jalgpallikoondise peatreener Joachim Löw sai eile kuuekümneaastaseks, millest saksa meedia omajagu tähelepanuväärse sündmuse korraldas. Loomulikult kõlaks ebausutavalt, kui hakkaksin väitma, et sellele ilmtingimata kogu kirjutav press osutanud oleks, kuid terve hulk nii üleriigilisi kui ka piirkondliku tähtsusega väljaandeid tegi seda küll.

Minule näppude vahele sattunud väljaannetest on Löwi sünnipäeva neil päevil teemaks võtnud Bild, Bild am Sonntag, Welt am Sonntag, Sport Bild jaKicker ning kui veel lisaks Google´i otsingumootorit testida, on Löwi tähtpäevast juttu ka kohalikes lehtedes Berliinis, Münchenis, Stuttgardis ja loomulikult Löwi kodulinnas Freiburgis välja antavas liidumaa suurimas päevalehes Badische Zeitung. Ja küllap mujalgi.

Olgu juba ette öeldud, et nood viidatud väljaanded meie järgnevas ülevaates suuremat tähelepanu ei pälvi. Piirdume siinkohal vaid viitega Bild am Sonntagi (BamS) ja Welt am Sonntagi (WamS) mahukatele intervjuudele, mis on tähelepanuväärsed siiski vaid seetõttu, et kuigi tegemist on konkureerivate väljaannetega, on intervjuu koostatud kahasse ning selle avaldamisel on kasutatud üsna huvitavat võtet. Nimelt on intervjuu esimene pool avaldatud mõlemas paberlehes kattuvana, teine pool aga erinev. Teisisõnu, intervjuu teine osa, mis BamS-is on paberil, on WamS-is saadaval vaid tasulises veebiversioonis, ja vastupidi. Niisiis pigistasid mõlemad väljaanded tolle intervjuu eest oma lugejalt kahel erineval moel veeringuid välja.

Siiski tuleb otse välja öelda, et too intervjuu, kuigi mahukas, haarates mõlemas väljaandes kaks lehekülge pluss veebiosa, ei suuda saksa jalgpallielus veidigi orienteeruvale lugejale mitte midagi üllatavat pakkuda. Peamine jutt veereb ikka selle ümber, kuidas 2014. aasta MM-tiitel Löwile igasuguse edasise kriitika suhtes immuunsuse on taganud, kuidas see talle pärast sportlikku katastroofi 2018. aasta MM-il ametikoha päästis ning kuivõrd eriline selles valguses just 2019. aasta oli, mis suurte lootuste ja sportlikku taassünni aasta pidi olema. Üldine veendumus on, et Löw on oma tööga hästi hakkama saanud ning nii spetsialistide kui ka laiema avalikkuse usaldust õigustanud.

REKLAAM

Eks enam-vähem sarnaseid teemapunkte järgisid ka ülejäänud väljaanded (näiteks Berliner Zeitung am Sonntag tsiteerib juba viidatud intervjuud sõnasõnaliselt) ning seega võiks kokkuvõtvalt öelda, et päevalehtede spordikülgi sirvima harjunud lugeja jaoks oli sünnipäevalugude näol tegemist ammu teada olevate faktikeste ülekordamisega.

Kui aga kogu peomeeleolu suures osas sedavõrd triviaalse sisuga täidetud on, kui võtetearsenal piirdub vaid kopeeri-lõika-aseta meetodiga, siis kas ei satu löögi alla ka siinse kirjatüki esimeses lauses esitatud väide, et saksa meedia Löwi sünnipäevast tähelepanuväärse sündmuse korraldas?Julgen väita, et antud juhul ei satu.

Ühe konkreetse sündmuse olulisust võib defineerida mitmeti. Aluseks võib võtta selle lühi- või pikemaajalise ühiskondliku mõju, sobitumise ajaloolisse või kultuurilisse konteksti, aga selle olulisust võib hinnata ka sündmusse kaasatud inimmassi hulga järgi. Just sellelt platvormilt lähtudes saabki väita, et Löwi sünnipäev tõepoolest suurejooneliselt välja mängiti. Nimelt kaasati sellesse ka lugejagrupid, kes, intuitiivselt pakkudes, spordikülgede igapäevased tarbijad olla ei pruugi, küll aga kuuluvad nad meediaruumi, mille moodustavad n-ö Kroonika-tüüpi väljaannete lugejad.Niisiis pidasid Löwi tema tähtpäeval meeles ka sellised väljaanded nagu Frau Aktuell, Mach mal Pause, Das Goldene Blatt, Neue Welt, Echo der Frau ja Bild der Frau.

Löw on taolise suunitlusega väljaannetele laitmatu materjal. Ta on kuulus, edukas, rikas, seksikas, sõnaosav, sõbralik, edev, elukogenud; ja mis samuti oluline, oma voorustest teadlik, kuid seda teadmist mitte kurjalt ära kasutav. BamS-i ja WamS-i ühistöös valminud intervjuus ütleb Löw muuhulgas: "Loomulikult olen ma oma privilegeeritud seisusest teadlik, mul on elus palju õnne olnud."

Mina pole kindlasti kõige õigem hindaja, kuid näib tõesti pigem nii, et tema väites kahelda pole põhjust. Vähemalt pole mul õnnestunud tabada saksa kultuuriruumist lähtuvat kriitikat, et Löw oma privileege kuidagi kuritarvitaks.

Ent Löwil on lisaks nimetatud iseloomustavatele omadustele veel kaks omajagu tähelepanuväärset lisaväärtust. Esiteks, Löwil on amet. Seda on oluline rõhutada just nimelt Kroonika-tüüpi ajakirjade kontekstis, kuna selliste väljaannete tähelepanu võib köita ka ükskõik milline eelpool Löwi kirjeldanud iseloomustav joon eraldiseisvana. Ei nõua erilist vaimu- ja ajakulu, et avastada noist ajakirjadest inimesi, kes edevusest või seksikast olemisest iseendale ameti on loonud. Amet on muidugi aus, ei hakka seda kuidagi kahtluse alla seadma, kuid see ei tähenda ometi, et seda ametit ühiskonna lõikes võrdväärselt hinnata osatakse või sellele võrdväärselt tähelepanu pühendatakse.

Löwiga on lood teised, mis muidugi ei tähenda, et ta hinnatud ametit omades ainulaadne oleks, kuid siiski kehastub temas selgelt tajutav tervik, mis erinevate (meedia)huvidega inimesi ühendab ning teda ennast suuremas meediaruumis nähtavaks muudab.

Kuuleme Kickeri ja Frau Aktuelli (FA) lugejaid arutlemas:

- Löw, ahjaa, maailmameistrite treener.

- Löw, hmmm ... see jalgpalliga tegelev hurmav mees!

Igati adekvaatne mõttevahetus, kus kumbki pool ei eksi ega liialda.

Ja kuigi kumbki pool tõepoolest ei eksi, kannab see väljamõeldud kahekõne kindlat ülesannet, olles kohustatud osutama, et konkreetsetel väljaannetel tuleb nende kahe lugeja tähelepanu pälvimiseks eraldada tervik-Löw tükkideks, seejärel aga mõned noist tükkidest kõrvale heita, et ülejäänule selle võrra kontsentreeritumalt tähelepanu pöörata.

Kickeri lugejat huvitab sport, tema soovib teada, kas ja kuidas Löw oma tööga hakkama on saanud. FA lugejat seevastu huvitab spordiga seonduv vaid niipalju, et Löw suudaks täita miinimumi, mis tagaks talle koha peatreenerina ning seega ka edasise pääsu FA kaante vahele. FA veergudel lisab amet Löwile ennekõike prestiiži ning senikaua, kuni ta koondise peatreenerina ametis püsib, pole spordiga seonduvad täpsustused ülemäära olulised. Kas see üks mäng nüüd võideti või kaotati, mis suurt tähtsust sel ikka on! Ah et ei pääsetud alagrupist edasi? Kahju muidugi ...

Teine Löwiga seotud oluline lisaväärtus, julgen väita, tuleneb samuti tema tunnustatud ja kallist ametist, kuid sedapuhku ümberpööratult. Nimelt saab Löwi abstraktse ja silmatorkavalt ühekülgse ameti kaudu ühiskonnale meelde tuletada, et elus endas palju muidki väärtusi leidub kui tööga seonduv seda üldse pakkuda suudab.

Eelmine, 2019. aasta, mis Löwi professionaalses elus Kickeri-suguste spordiväljaannete ootustes Löwi sportliku eneseleidmise aasta pidi olema, polnud vähem oluline ka FA väärtusi kandvates väljaannetes. Põhjuse selleks andsid kaks sündmust, mis nüüd, Löwi juubeli taustal, mitmel puhul taas äramärkimist leidsid.

Niisiis tuleks alustada meenutusest, et asjaolude õnnetumal kattuvusel võinuks Löw eelmisel suvel oma otsa leida. Nimelt kukutas ta jõusaalis rinnale raske treeningvahendi, vigastades nii arterit, mis ta mitmeks päevaks haiglavoodisse surus. Mäletatavasti jäi Löw seejärel eemale koondise kahest mängust, millest üks Mainzis toimunud kohtumine Eestiga oli.

Too juhtum on meie praegust eesmärki silmas pidades selgelttajutava hariva sisuga ning seda seepärast, et selle kaudu saab demonstreerida, milles täpsemalt erinevaid huvisid esindavate lugejate soovide rahuldamine seisneb.

Alustagem väljaannete jagatud sisust. Niisiis, olles aluseks võtnud Kickeri ja FA, saame kinnitada, et mõlemat tüüpi väljaanded tundisid huvi Löwi tervisliku seisundi vastu.

Tõepoolest, mis siis õigupoolest ikka olulisem saab olla!

Ent teema edasises käsitluses valitakse juba erinev tee. Kicker keskendus spordile, mille kandva teema võiks sõnastada küsimusse: kuidas Saksamaa kahes mängus abitreenerile tuginedes hakkama saab?

Kõlaks ju lõbusalt, kui mõelda, et FA oma lugejat piisavalt taibukaks pidas ning teda taolisest naiivsusest teadlikult vabastas – mis nüüd selles mängus Eestiga ikka juhtuda saab?! – ning keskendus 8. juuni väljaandes hoopis küsimusele: kes küll Joachimile haiglas toeks oli ning kas selleks mitte Daniela polnud?

FA lugejale oli sellisena esitatud probleemipüstitus kindlasti olulisem, kuna Daniela pole keegi muu, kui Joachimi endine abikaasa, kelle omavahelised suhted Löwiga FA-le juba aastaid kirjutamisainest on pakkunud.

Nii peaks FA lugeja olema üsna hästi informeeritud sellest, et Joachim ja Daniela 1978. aastal tutvusid, 1986. aastal registreeritud kooseluni jõudsid ning kolmkümmend aastat hiljem lahutasid.

Täpsemalt öeldes leidis lahutus aset 2016. aasta augustis ning alates selles ajast on Löw ainuüksi peategelasena ajakirja esikaanele paigutatud 13 korral, millest kaheksa korda otseselt Danielaga seotult. Niisiis on Löw jõudnud 52 korda aastas ilmuva ajakirja esikaanele umbes iga kolme kuu järel.

Sama intervalliga ilmuv Das Neue on Löwi sel perioodil esikaanele paigutanud seitsmel, Neue Post kuuel, Neue Welt kolmel ning Freizeitwoche kahel korral. Niisiis saame seda populaarset ajakirjade paketti aluseks võttes 31 äramärkmist. (Olgu joonealusena mainitud, et taolise statistika koostamine oli hetkel võimalik tänu Readly nimelise rakendusele, mille kaudu on võimalik nimetatud ajakirjade varasemate numbritega mugavalt ja odavalt tutvuda.)

Kui nüüd võtta eesmärgiks hakataüle lugema neid kordi, kus Löwile nonde väljaannete esikülgedel tagasihoidlikumalt lühema teksti või väiksema pildiformaadi kaudu viidatakse või hoopistükkis ajakirja sees väikse uudisnupuna osutatakse, peaksime olema valmis juba rangemaks enesepiitsutamiseks, mistõttu lepime siin esitatud põgusa statistikaga, mis lubab kindlasti esitada vähemalt teesi, et Joachim Löw ühiskonnale vaid puhtsportliku tegevusega ei seostu.

Kui aga tõesti keegi veidi mahukamat statistikat soovib, siis märgime kompensatsiooniks, et ainsad spordiga seotud inimesed, kes nimetatud perioodil samuti peategelastena siin loetletud väljaannete esikaantele on jõudnud, on Michael Schumacher (22 korda), Boris Becker (8), Franz Beckenbauer (6) ning paarisrakendina Steffi Graf ja Andre Agassi (5).

Kes saksa spordielu veidi tunneb, näeb, et need on inimesed, kes oma sportlastee ammu lõpetanud, kuid suudavad ühiskonda kõnetada jagatud väärtuste kaudu, olgu selleks siis tervisega seotud küsimused (Schumacher, Beckenbauer) või finantsilised probleemid-raskused (Becker, Beckenbauer). Graf ja Agassi suutsid tähelepanu äratada siiski vaid peresisese suhtepuntraga.

Tulles nüüd tagasi haiglas lamava Löwi juurde, siis peame ju tunnistama, et meil pole aimugi, kumb ajakirjanduse loodud nägemus Löwile endale olulisem oli. Kas muretses ta tol hetkel koos Kickeriga pigem ilma temata toime tulema pidava koondise pärast või suutsid romantilised meeleolud elukutsest tulenevad mured hoopistükkis hajutada, nagu avaldas FA lootust? Ei tea! Aga kes saaks aidata?

Kicker päris kindlasti sellisele küsimusele vastust ei otsi ning ega ka FA sellekohased pingutused romantilisest õhkamisest kaugemale ei küüni. Selle aasta teises numbris, kus Löwi eelmine aasta professionaalses plaanis igati õnnestunuks hinnati, arutleti ka teemal, kui suurt rolli Daniela oma endise abikaasa igapäevaelus taas täita võib. Lootusel, et Joachim ja Daniela taaskord üheskoos elurõõme nautida võiks, pole FA oma lugejal kõikide nende aastate jooksul tuhmuda lasknud.

Niisiis arutleti: "Võib-olla on Jogi nüüdseks märganud, et naine, kellega ta kolmkümmend aastat läbi elu on sammunud, tema kaitseingel olla võib. Ehk on Jogi tõesti tunnistanud, et lahkuminek Danielast tema suurim viga on olnud?"

Anname endale esmalt aru, et see mõttekene siin, isegi juhul, kui see omajagu tõtt peaks sisaldama, pole aga muud, kui toimetuse väljamõeldis, oma traditsioonilise lugeja soovmõtlemise täitmine, täiskasvanutele suunatud muinasjutt ning seda seepärast, et otse elust pärit allikaid seda juttu kinnitama pole suudetud leida. Ja ärme hakka isegi ette kujutama, et seda teha ei proovitud.

Aga kaheldavast tõeväärtusest hoolimata ei tähenda see ometi, et selline arutluskäik tühjaks udujutuks tuleks liigitada. Niisama hästi võiks seda teha ka mõne Kickeri artikliga. FA teemakäsitluse väärtus seisneb selles, et inimeste omavahelisi suheteid must-valgelt esitledes juhivad nad tähelepanu kõige tähtsamale, mis inimeste käitumist ja nende otsuseid mõjutada suudavad – ja nimelt, inimestevahelistele suhetele.

Võta sa nüüd kinni, võibolla polegi õigus Kickeril, kes aegajalt Löwi professionaalsetes oskustes kahtlema on löönud, vaid hoopis Frau Aktuellil, kes Joachimi sportlikku ebaedu tema kaitseingli puudumisega põhjendab. 

1 kommentaar

purgeenius   •  
(193.143.10.***)
Peale artiklit " #comingout" https://soccernet.ee/artikkel/-comingout-ning-sellega-seonduvaid-probleeme on ikka väga raske edasi minna aktuaalsuselt. Sama nagu lööks MM finaalis 4 väravat - enam nii ei juhtuks

Kommentaari lisamiseks palun logi sisse või sisesta nimi ja kontrolltest.
Ott Järvela | Jalgpallimaailmal lasub moraalne kohustus Inglismaad karmilt karistada ja nad ihaldatud vutipeost ilma jätta
FINAAL!
Luup peale | Kõik teed viivad Rooma ehk Itaalia spetsialistid sätestasid, et jalgpallil pole ette nähtud koju naasta
EUROOPA NÄITAS VÕIMU
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Peep Pahv: mida vähem jalgpall muutub, seda parem, aga saan aru, et see on lootusetu
INGLISMAA TEGI AJALUGU
Luup peale | Pehme penalti? Ei, väga pehme! Aga VAR ei tohtinud sekkuda ja Taanile ei tehtud liiga. Mäng oli aus ja Inglismaa finaalis
IKKAGI ITAALIA
Ott Järvela | Inglismaa õelus ja kiuslikkus tuleb meelde jätta ning seda neile nina alla hõõruda
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Koefitsiendi-ekspert: oma kõhutunnet on pakkumisi koostades mängus päris palju
SOCCERNET.EE BAKUUS
MÕTTETALGUD
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Alvar Tiisler: taktikalaud oli mulle südameasjaks ning peagi näeme seda ka Premium liiga ülekannetes
KES, KUS JA KUIDAS?
STUUDIOJUTUD
NOPPEID AJALOOST
EM 1996 | Jalgpallilt oodati suurt kojutulekut, aga Saksamaa arvas teisiti
EM-PÄEVIK

EM-päevikus avaldavad Soccernet.ee ajakirjanikud turniiri käigus pähe torganud mõtteid

https://www.zone.ee/
MENÜÜ
 
KESKKONNAD
FACEBOOK