Kas profiklubi peab osalema sotsiaalses vastutussüsteemis? (0)

Eelmisel esmaspäeval ilmus Saksamaa suurimas päevalehes Bild ajakirjanik Kai Feldhausi emotsionaalne kommentaar, milles autor elupõlise Schalke fännina südame külge kasvanud klubi viimaste kuude tegemised kokku püüab võtta. Tähelepanu väärib juba kommentaari pealkiri, mis isegi Bildi standardeid arvestades silmatorkavalt reljeefne on: "Ma võiksin vihast ulguda".

"Nii kaugele, kui mu mõtlemisvõime ulatub, mäletan end olevat Schalke fänn," alustab Feldhaus, lisades eneseirooniliselt, et selles lauses võib tuvastada jalgpalliloogilise vastuolu – mõisteid "mõtlemisvõime" ja "Schalke fänn" polevat enamike saksa jalgpallifännide parima tõekspidamise kohaselt võimalik samasse lausesse paigutada. Kui lemmikklubi valik tugineks ratsionaalsusel, oleks mõistlik valida võitjate poolele kuuluv Bayern, leiab Feldhaus, kuid suurtes jalgpallikultuurides näikse lemmikklubi kujunevat muudel alustel, näiteks perekondlike traditsioonide kaudu, nagu Feldhausi puhul.

Viimaste kuude Schalke tegemistele tagasi vaadates näib taoline ebaratsionaalsus Feldhausi ennastki üllatavat. Kui sügav peab armastusetunne olema, mis nii paljude pettumuste järel ikka veel püsib, küsib ta, ning toob näiteid.

Mis klubi see on, kelle esimees avalikult rassistlikke avaldustega esineb, kuid sellest hoolimata ametis jätkab? Mis klubi see on, kes koroonakriisist tulenevalt esimesena majanduslikesse raskustesse satub, kuigi tegemist on klubiga, mis juba kakskümmend aastat enam-vähem järjepanu Euroopa turniiridel mängitud on? Mis klubi see on, mis koroonakriisi ajal ainsana oma fännidelt almust palub, veendes neid mitte tagasi küsima raha raisku läinud hooajapiletite eest?

REKLAAM

Eks need üksikud nopped jõudsid meedia tähelepanu keskmesse ka iseseisvalt, kuid mõnele kuule kokkusurutuna võib mõni kriitilisem vaim tõesti neile juhtumitele ühist allikat otsima hakata. Nüüd näib nii, et see ka leitud on. Probleemipesa keskmesse on tõstetud Schalke juhatuse esimees Clemens Tönnies.

Tagasi Feldhausi kommentaari juurde tulles peab lisama, et ajendi selleks ei andnud mitte viidatud episoodid, kuna nood olid kaasatud illustreeriva materjalina, vaid hoopis uudis üle-eelmise nädala laupäevast, kui Schalke teada andis, et majanduskriisist tulenevalt loobutakse 24 bussijuhi teenetest. Tegemist oli peamiselt pensionäridest koosnevast kollektiiviga, kelle ülesandeks noormängijate transport kodu ja klubi vahel ning kellest mõned seda tööd üle kümne aasta teinud olid. "Schalke, sa jääd minust ilma," teatab Feldhaus. "Tühja minust, selle võid sa üle elada, kuid ma arvan, et sarnaselt minule mõtlevad paljud."

Probleemi teravik näib seisvat selles, et kui ühelt poolt on neid vallandatud inimesi, kelle teenistus jäi 450 euro piiresse, kirjeldatud kui pensionile lisa teenivaid professionaale, siis teisalt nähakse neid osana jalgpalliklubi perekonnast, nähtava tõendina klubi sotsiaalsest vastutusest. Nende viimaste kirjelduste kaotsiminek näibki avalikkust ärritavat. Isegi klubi seest on kostnud kritiseerivaid hääli. Taoline meede on "sotsiaalselt vastutustundetu", ütles Schalke töötajaid esindava klubi töönõukogu esimees Martina Lenz.

Täna ollakse seisukohal, et Schalke jalgpalliklubina on sügavas kriisis ning nagu eelmise nädala laupäeval telejaama Das Erste jalgpallivooru kokkuvõtvas saates "Sportschau" öeldi, on see kriis kolmemõõtmeline. Seda kriisi võib jälgida sportlikult, majanduslikult ja moraalselt platvormilt.

On usutav, et hetke sportliku vormi defineerimine kriisina vaidlusi ei põhjusta. Suure klubi vormikõver on silmnähtavalt allapoole kaardus. Võidupunkte pole Schalke suutnud teenida 15 järjestikuses mängus; hooaja teist poolt arvestades on tegemist klubi ajaloo kõige nõrgema punktisaagiga; koroonakriisi järel taasavatud liiga virtuaalses punktitabelis ollakse kahe punktiga viimasel kohal. Isegi Paderborn, mis üldises tabelis konkurentsitult viimane ning kelle kõrgliigast väljapudenemine juba eelmisel nädalal selgeks sai, on tolle tabeli põhjal Schalkest kaks punkti enam kogunud.

Majanduslike murede algele ja võimalikele lahenduskäikudele sai ka juba viidatud ning ega siingi suuri põhimõttelisi vaidlusi tekkida saa. Eelmise aasta lõpus oli Schalke kohustuste kogusumma 220 miljonit eurot, olles vähemalt selle arvestuse kohaselt Bundesligas esikohal. Jättes sportliku ja majandusliku kriisi kõrvale, võib aga küsida, kas "Sportschau" osutus Schalke moraalsest kriisist tänases profispordi keskkonnas pädev on. Pigem julgen arvata, et profijalgpallis käibel oleva sõnakasutuse loodav ettekujutus jalgpallimaailmas toimuvast küllaltki viltuse pildi visandab.

Juhtus nii, et mõni päev pärast seda, kui Feldhaus Bildis oma emotsionaalse kommentaari avaldanud oli, lahvatas Saksamaal skandaal valdkonnas, mida esmapilgul keeruline jalgpalliga siduda – lihatööstuses. Kokku võetuna on lugu selles, et umbes 50 000 elanikuga Rheda-Wiedenbrückis asuvas 6650 töötajaga tapamajas avastati intensiivne koroonaviiruse kolle, mille positiivsete testide arv eile õhtuks 1553-ni oli tõusnud. Uue viirusekolde avastamine pälvis tähelepanu ka Saksamaa piiridest väljaspool, jõudes otsapidi ka eestikeelsesse uudisvoogu.

Selle tehase sidemete juurde jalgpalliga jõuame aga siis, kui pöörame tähelepanu ettevõte nimele. Selleks on Tönnies Group ning selle omanikuks ja juhiks Clemens Tönnies, juba jutuks olnud Schalke tegevjuht.

Juhtumile järgnevalt on Tönnies saanud kriitikat vasakult ja paremalt. Esmalt kõneldakse tehase ebainimlikest töö- ja elamistingimustest, mille viirus nüüd päevavalgele on tirinud. Töötajaid, kellest suur osa Bulgaariast ja Rumeeniast, nimetatakse moodsa aja orjadeks, Tönniest orjapidajaks. Rohelised kutsuvad üles Tönniesi tooteid boikoteerima.

Bild am Sonntag (BamS) avaldas üleeile statistika, mille kohaselt maksab Saksamaal liha vaid seitse protsenti Euroopa keskmisest rohkem, samas kui naaberriikides Austrias, Luksemburgis ja Prantsusmaal on need numbrid vastavalt 46, 42 ja 32. Odaval lihal on hind, teatab ajakirjandus, selle hinna maksab kinni lihatööstuse töötaja ning Tönnies Saksamaa suurima lihatootjana peab võtma vastuse.

BamS-i tellitud uuringu kohaselt oleks 79 protsenti küsitletutest valmis töötingimuste parandamise tulemusel liha kallinemise eest rohkem maksma. Samas aga ütleb sotsiaaldemokraadist tööminister Hubertus Heil, et paremate töö- ja palgatingimustega ei pea automaatselt kaasnema liha kallinemine, kuna "lõppude lõpuks teenivad töötajate kulul omanikud miljardeid".

Schalke viimane mäng lõppes nii.

Proovime nüüd siin saadud emotsioonid jalgpalli üle kanda. Niisiis, kas ühe jalgpalliklubi tegevjuhi muud tegevused on võimalik jalgpalliklubi juhtimisest lahutada; kas taoline ülekanne on meelevaldne? Jalgpallikirjutus ise annab vastuse: ei ole. Enamgi veel, jalgpalliklubide omanike ja nende juhtide tegevus on viimasel kümnendil pälvinud jalgpallikirjutuses üha suuremat tähelepanu, kuid, nagu kohe näitan, ei tulene jalgpallijuhtidele osutatav tähelepanu mitte niivõrd nende jalgpallivälistest tegevusest, veelgi vähem noile tegevustele antavast hinnangust, kuivõrd neile omistatavast püüdest jalgpallijuhtimise status quo'd lõhkuda.

Ajaliselt viimase õpetliku näite saab tuua eelmisest nädalast, kui ka siinsamas Soccernetis taolistest allhoovustest kantuna Newcastle'i võimaliku müügitehinguga seonduvat kirjeldati. Selles artiklis antakse ülevaade sündmustest, kuidas Saudi Araabia kroonprintsi eestvedamisel Newcastle'i müügitehing kahtluse alla on sattunud, kuna Saudi Araabia arvatakse olevat seotud telepiraatlusega, mis seadvat perspektiivis ohtu Inglismaa kõrgliiga lepingu Katari telekanali beIN-iga. Konkreetsel juhul võiks tähelepanu pöörata kahele nüansile.

Esiteks näeme, et sellesse kampaaniasse on kaasatud Suurbritannia valitsus, Maailma Kaubandusorganisatsioon ja Briti meedia, kelle autoriteedid peavad kaitsma Inglismaa jalgpalliliigat majanduslikult ja poliitiliselt võimekama Saudi Araabia eest. Teiseks ei saa tähelepanuta jätta, et jalgpalli establishment, keda praegu esindab Inglismaa liiga, on asunud samale rindepoolele Katariga, kelle vastu Inglise liiga ise aga ka Suurbritannia valitsus WTO ning Briti ajakirjandus 2022. aasta maailmameistrivõistlustega seoses paljudel kordadel sõnalist sõda on pidanud.

Praegusel juhul aga võetakse üsna kindlas kõneviisis teemaks kroonprints bin Salmani tellitud mõrv, samas aga jäetakse sobivalt kõrvale Katari läbiviidava MM-i ettevalmistusega seonduvad "inimsusevastased kuriteod", millisena Briti meedia Katari tegutsemismeetodeid aastate jooksul kirjeldanud on.

Sellisena mõistetuna näeme, et jalgpallisiseste süüdistuste sisu põhineb eklektilisel ja meelevaldsel sõnavaral, lennukatel spekulatsioonidel ning harjumusel keerelda üksikute näidete ringis, jäädes ükskõikseks nende põhjuste suhtes. Praegusel juhul rikub Saudi Araabia status quo'd ning kuna Katar selle juhtumi puhul täiesti juhuslikult establishment'i osa moodustab, kaotavad tähenduse ka kõik varasemad moraalsed süüdistused. Sellega vabastatakse Katar sotsiaalsest vastutussüsteemist, mis sobivuse korral jalgpalliga seotakse, vajadusel aga lahti harutatakse.

Nüüd tagasi Tönniesi juurde tulles ning võttes eesmärgiks juhtumiga seonduvasse tulevikku piiluda, oleks ennatlik arvata, et tema eraettevõtluses rakendatavad töövõtted ning sellele antavad moraalsed hinnangud tema tegevusele jalgpallis hukatuslikuks võiksid osutuda. Schalke töönõukogu esimehe Lenzi märkus "sotsiaalsest vastutustundetusest" oleks arukas kõrvale heita, kuna sellise sõnaseade koostatud moraalseid koordinaate järgides on oht profijalgpalli loodud sõnalisse labürinti lootuselt kinni jääda.

Tönniesi enesekaitse seoses lihatehasega on jäänud retooriliseks. Kuigi ta on andnud lubaduse olukorda parandada, siis enda süüd ta ei tunnista. Küllap tugineb selline võte teadmisel, et otseselt seadust rikutud pole, mistõttu ei saa ka avalikkus tema vastu esimese hooga peale moraalse näpuviibutuse muud midagi teha. Iseasi muidugi, kui avalik vastuseis süveneb ning näiteks streikides võiks väljenduda. Siis on sebimist muidugi rohkem.

Profijalgpalli näib see siiski väga vähe mõjutavat, kuna jalgpallisisese rahu rikkumises Tönniest süüdistada ei saa. Tema tegevus ühes jalgpalliklubis võib küll olla põhjustanud tolle sportliku ja majandusliku ebastabiilsuse, sisendanud usku konkurentidele klubisiseses võimuvõitluses, kuid kõik see ei puuduta profijalgpalli establishment'i kõige laiemas plaanis. Loomulikult ei saa establishment päris vaiki olla, nii nagu on loomulik, et nende sõnavara avalikkuse jaoks sobivalt kriitiline on. Tönniesi juhtumi puhul kaitstakse sobiva sõnavaraga nii tehasetöötajaid kui kui bussijuhte, kõneldakse "sotsiaalsest vastutusest", kuid seni kui Tönniesi establishment üldist töörahu rikkunud pole, jääb sealt lähtuv kriitika siiski retooriliseks. Katari värske näide on selleks tähelepanuväärselt kõnekas.

Kommentaarid

Kommentaare ei ole.

Kommentaari lisamiseks palun logi sisse või sisesta nimi ja kontrolltest.
Ott Järvela | Jalgpallimaailmal lasub moraalne kohustus Inglismaad karmilt karistada ja nad ihaldatud vutipeost ilma jätta
FINAAL!
Luup peale | Kõik teed viivad Rooma ehk Itaalia spetsialistid sätestasid, et jalgpallil pole ette nähtud koju naasta
EUROOPA NÄITAS VÕIMU
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Peep Pahv: mida vähem jalgpall muutub, seda parem, aga saan aru, et see on lootusetu
INGLISMAA TEGI AJALUGU
Luup peale | Pehme penalti? Ei, väga pehme! Aga VAR ei tohtinud sekkuda ja Taanile ei tehtud liiga. Mäng oli aus ja Inglismaa finaalis
IKKAGI ITAALIA
Ott Järvela | Inglismaa õelus ja kiuslikkus tuleb meelde jätta ning seda neile nina alla hõõruda
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Koefitsiendi-ekspert: oma kõhutunnet on pakkumisi koostades mängus päris palju
SOCCERNET.EE BAKUUS
MÕTTETALGUD
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Alvar Tiisler: taktikalaud oli mulle südameasjaks ning peagi näeme seda ka Premium liiga ülekannetes
KES, KUS JA KUIDAS?
STUUDIOJUTUD
NOPPEID AJALOOST
EM 1996 | Jalgpallilt oodati suurt kojutulekut, aga Saksamaa arvas teisiti
EM-PÄEVIK

EM-päevikus avaldavad Soccernet.ee ajakirjanikud turniiri käigus pähe torganud mõtteid

https://www.zone.ee/
MENÜÜ
 
KESKKONNAD
FACEBOOK