Mida mäletada lõppenud hooajast? Kickeri juhtkirja versioon (0)

Üht võimalikku meetodit jalgpallihooaja selgituslike algus- ja lõpp-punktide märkimiseks pakub Saksamaal sealne suurim spordiajakiri Kicker oma hooaja sisse- ja väljajuhatavate erinumbritega, mis hooaja 2019/2020 lõpp-punkti tähistavana eelmisel nädalal 167 leheküljele laotatuna avaldati. Kuna praegune tähelepanu siin langeb juhuslikult kokku väljaande sajanda sünnipäevaga 14. juulil, võiks ette kujutada, et see ülevaatele isegi pidulikkust lisab.

Täna saja-aastaseks saav Kicker loovutas eile oma tavapärases esmaspäevases numbris iseenda tähtpäevale umbkaudu viiendiku ajakirja kogumahust, kus toimetuse liikmete isiklike meenutuste kõrvale oli paigutatud ka väljaande elujoon. Biograafilisel trajektooril olid punkthaaval välja toodud ajakirja tähtsaimad tegemised, osutatud oli ka kõnealustele erinumbritele.

Lugejale tuletatakse meelde, et hooaja alguse erinumbrit hakati välja andma Bundesliga ellukutsumisega 1963. aasta augustis, selle esimene number oli paisutatud 30-leheküljeliseks ning maksis üks mark. Sissejuhatava numbri esikaanel olid koha välja teeninud Friedhelm Konietzka (Dortmundi Borussia), Uwe Seeler (Hamburg), Heinz Strehl (Nürnberg), Alfons Stemmer (1860 München), Hans Schäfer (Köln) ja Erwin Waldner (Stuttgart).

Internetieelsel perioodil pidi sissejuhatav erinumber jalgpallihuvilist informatiivese abilisena saatma terve hooaja, kuid infoliikumise tänast kiirust arvestades on selle algne funktsioon paratamatult veidi muutunud.

REKLAAM

Küll aga ei ole võimalik niisama rangelt funktsionaalseid muutusi täheldada Kickeri hooaja väljajuhatavast numbrist kõneldes, sest erinevalt sissejuhatavast, mis hooaja käigus muutuvana igal juhul avatuks jääb, on kokkuvõttev number määratud olema suletud. Sellesse salvestatud info on püsivama iseloomuga, mistõttu on õpetlik uurida, milliseid sõnumeid selle kaudu tulevikku saadetakse. Kuna lõppenud hooaega Euroopa jalgpalliajaloos erakorralisena mäletama jäädakse, väärivad väljaande rõhuasetused sel korral tavapärasemast suuremat tähelepanu.

Täpselt neli kuud tagasi, kui profijalgpall Saksamaal viimaseid katseid tehes end erinevalt muust ühiskonnast avatuna püüdis hoida, sai siinses rubriigis järelduseni jõutud, et küllap hakkab jalgpallikirjutus seda katset tulevikus demonstreerima mitte niivõrd märgina jalgpalli ja ühiskonna lahususest, vaid vastupidi, leiutab selle külge hoopis tunnustust väärt hüved.

Näitena sai visandatud, et profijalgpalli avatuks jätmise taotluses võiksid väljenduda ühiskonnasisesed palved kõigist raskustest hoolimata argise eluga vanamoodi edasi minna. Sellise kirjelduse eesmärgiks, nagu juba viidatud, on kahtlustuste kustutamine, et profijalgpall võinuks minna konflikti ühiskondliku solidaarsustundega või eiranuks kaasvastutusest tulenevaid ühiskondlikke kohustusi.

Nüüd on taoline selgituskirjeldus ka ametlikult leitav ning kui tulevikus tekib vajadus idee algupärale viidata, sobib selleks Kickeri peatoimetaja Jörg Jakobi koostatud juhtkiri jutuks võetud hooaja väljajuhatavas erinumbris. Mõned tähelepanuväärsemad väljavõtted: "Jalgpall ei pruugi alati peegeldada elu, nagu sageli täheldatakse, kuid päris kindlasti peegeldab see ühiskonna tundlikkust. Kui selleks oleks vaja esitada tõend, siis sobib selleks Bundesliga 57. hooaja lõpule jõudmine. […] Bundesliga erakorraline operatsioon on eeskujuks teistele ühiskondlikele valdkondadele, rääkimata jalgpalliliigadest terves maailmas."

Tehnilist teostust arvestades oli tegemist tõesti õnnestunud operatsiooniga. Alates liiga taaskäivitamise väljakuulutamisest rikkusid koroonaplekitut pilti vaid paar juhtumit Dresdenis ning Augsburgi treeneri ettevaatamatu poeskäik. Ka vibutati esimeste mängude järel näppu nonde jalgpallurite suunas, kes väravalöömist liiga innukalt tähistasid, kuid mida voor edasi, seda tugevamaks läksid mängijate õnnitluskallistused ning vaiksemaks kriitikute hääl. Kõigega harjub.

Tagasi Jakobi teksti juurde tulles peame aga tema tulevast lugejat hoiatama, et sellal, kui autor liiga lõpuleviimise osas tegijatele tunnustust jagab, jätab ta mainimata, et asjade taoline areng mitte vaikivas üksmeeles ei toiminud, kuna nii profijalgpalli hiline sulgemine kui ka sellele järgnenud varane avamine ühiskonnas omajagu kurja meelt tekitas. Jalgpalli avamise vastaseid sõnumeid julgesid saata paljud poliitikud, neid kostus väikeettevõtjate leerist ning isegi teiste spordialade esindajad ei suutnud mõista, miks jalgpallile erandeid tehakse.

Jakobi tekstiga tutvudes tuleb meeles pidada, et mitte uudised ei tee ajakirjandust, vaid ajakirjandus uudiseid, mistõttu ütlematajätmised öelduga ühtviisi tähtsad on. Seepärast tuleb lisada, et Jakob jätab otseselt ütlemata, et liigade taasavamine vaid telerahade võimaliku kadumisega seotud oli. Ka ei maini ta, et jalgpallist kõneldes tehakse rangelt võttes juttu vaid profijalgpallist, seevastu jalgpall, mis väljapoole selle kommertskasulikkust jäi, keelatuks kuulutati ning lapsevanemad, kelle võsud sellegipoolest linnapargis isekeskis palli taga ajasid, mitmel juhul trahvi pidid maksma.

Ka ei saa mööda vaadata küsimusest, et kui kõneldakse jalgpalli eeskujuks olemise rollist, siis kes täpselt selle eeskuju adressaadiks olema peaks ning milliste meetoditega saadud kogemust edastada tuleks. Jakob ise nende küsimuste arutelus kaasa ei löö, mistõttu võiks esimese hooga arvata, et seda raskendab eeskujuks olemise konstruktsiooni väljenduslik retoorilisus ning sündmusepõhine unikaalsus. Päris nii see aga pole. Tõde on hoopis selles, et profijalgpallis toimunu on väärtuslik küll, kuid neid väärtusi algosakesteks lahutades jõuame tulemuseni, mida jalgpallikirjutus võimaluse korral jagada ei soovi.

Profijalgpallis saadud kogemust kõige jämedamalt üldistades võiks öelda, et erakordse kriisi tingimustes tuleb konkreetsel valdkonnal kõige rangemal viisil oma olemuse tuum defineerida, millest ilmajäämine valdkonnale hukatuslikuna mõjuks, mistõttu edasiminemiseks kõik ülemäärane ja koormav kõrvale tuleb heita. Ja seda isegi juhul, kui neid kõrvale jäetavaid elemente seni valdkonna tuuma juurde kuuluvaks on peetud. Telerahade järele sirutunud profijalgpall vabanes segavatest faktoritest tõhusalt ja kiiresti.

Esiteks kulus vaid mõni nädal, kui algselt võõrana näiv mõte tühjade tribüünide ees mängida kriitilisele osale otsustajatest vastuvõetavana tundus. Samuti sai kiirelt selgeks, et jalgpallurite sportlik vorm, millesse klubid hooaegadevahelistel perioodidel mahukaid investeeringuid harjunud tegema, iseseisva väärtusena küsitav on. Jalgpallurid sunniti lükliku ettevalmistuse pinnalt võistlusolukorda, mistõttu on õigustatud kahtlus, kas sportlased ikka jõudsid võrreldava sportliku vormini, millega nende sooritustele kaasaelaja ehk fänn seni harjunud oli.

Niisiis leidsid jalgpallijuhid, et ka jalgpallurite sportlik vorm ehk sellest tulenev mängu kvaliteet liiga taaskäivitamise seisukohast segavaks elemendiks on, mis aga tähendab, et sellest tulenevalt osutusid üleliigseteks ka teleri vahendusel mänge jälgivate vaatajate ootused.

Õigluse huvides tuleb muidugi lisada, et praegu pole oluline algatada poleemikat, kuivõrd mängijate vormikõver ehk mängu kvaliteet ehk televaatajate huvid reaalselt kahjustada said, küll on aga oluline tunnistada, et jalgpallijuhid ilma suuremate süümepiinadeta olid valmis taolise tee valima.

Taoliste faktide pinnalt saab metafoor jalgpallist kui ühiskonna peeglist, senikaua, kui seda peeglit kõverana näidata ei püüta, silmanähtavalt kannatada. Kui aga säilib soov sedasama metafoori säilitada, saabki lahendus olla vaid selline, mille Jakob välja pakkus. Trikk on selles, et peegli ette tuleb asetada nähtamatus, mitte elu ise, mitte nähtav ühiskond, vaid selle tundlikkus. Jakobile abikätt ulatades võiks lisada, et selles tundlikkuses võiksid väljenduda ühiskonna salasoovid, nähtamatud unistused, mis suures koguses täituma määratud polegi, kuid mis kahandatud kujul, hetkel jalgpallimängu paigutatuna, võivad täituda küll, pakkudes sellega praegusel juhul, nagu kuulda oli, leevendust jagatud ühiskondlikele pingetele.

Koroonakriisi haripunktis, mil Saksamaal väsimuse märke näitamata haigestunute ja surnute üle täpselt arvet peeti ning mil ka jalgpall veel suletud oli, sõnasid mitmed kohalikud poliitikud, et iganädalaselt jalgpalli vaadates mööduks ka kriis valutumalt. Pole teada, kas taolised kujundid olid poliitikute endi vaimuvili või väljendus nois ütlustes profijalgpalli lobistide tegevuse tulemus, selge on aga see, et taoline reaalsusekirjeldus annab täna hea ja turvalise võimaluse reaalses elus aset leidnud jalgpalli põhjustatud konfliktidest mööda vaadata. Jalgpalli väljavalitus ohtu ei satu.

Niisiis ei piirdu Jakobi juhtkirja eesmärk pelgalt õigustuse andmisega profijalgpalli jätkumisele ajal, mil muu ühiskond endiselt suletuks jäi, vaid selle laiemaks ülesandeks on osutus, kuivõrd hädavajalik ning üldkasulik jalgpalliliiga lõpuleviimine oli, kuna teisel juhul kaitseks valdkond vaid iseenda kitsast huvi, millisena seda aga välja paista lasta ei tohi.

Kommentaarid

Kommentaare ei ole.

Kommentaari lisamiseks palun logi sisse või sisesta nimi ja kontrolltest.
Ott Järvela | Jalgpallimaailmal lasub moraalne kohustus Inglismaad karmilt karistada ja nad ihaldatud vutipeost ilma jätta
FINAAL!
Luup peale | Kõik teed viivad Rooma ehk Itaalia spetsialistid sätestasid, et jalgpallil pole ette nähtud koju naasta
EUROOPA NÄITAS VÕIMU
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Peep Pahv: mida vähem jalgpall muutub, seda parem, aga saan aru, et see on lootusetu
INGLISMAA TEGI AJALUGU
Luup peale | Pehme penalti? Ei, väga pehme! Aga VAR ei tohtinud sekkuda ja Taanile ei tehtud liiga. Mäng oli aus ja Inglismaa finaalis
IKKAGI ITAALIA
Ott Järvela | Inglismaa õelus ja kiuslikkus tuleb meelde jätta ning seda neile nina alla hõõruda
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Koefitsiendi-ekspert: oma kõhutunnet on pakkumisi koostades mängus päris palju
SOCCERNET.EE BAKUUS
MÕTTETALGUD
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Alvar Tiisler: taktikalaud oli mulle südameasjaks ning peagi näeme seda ka Premium liiga ülekannetes
KES, KUS JA KUIDAS?
STUUDIOJUTUD
NOPPEID AJALOOST
EM 1996 | Jalgpallilt oodati suurt kojutulekut, aga Saksamaa arvas teisiti
EM-PÄEVIK

EM-päevikus avaldavad Soccernet.ee ajakirjanikud turniiri käigus pähe torganud mõtteid

https://www.zone.ee/
MENÜÜ
 
KESKKONNAD
FACEBOOK