Kümned tuhanded kadunud eurod, arve Belize'i pangas, kahtlane krediitkaart ja segased laenud: Rootsi maksuamet süüdistab Magnus Pehrssoni treeneritetiimi pettuses (teemaks ka Eesti palgad) (7)

Kuhu raha sai? Seda tahab Rootsi maksuamet teada nii Magnus Pehrssonilt kui ka tema lähimatelt abilistelt. Foto: Gertrud Alatare

Rootsi väljaanne Fotbollskanalen avaldas pika ja põhjaliku artikli Eesti koondise endise peatreeneri Magnus Pehrssoni kohta, keda kahtlustatakse maksupettuses. Uurimise all on ka tema abitreeneritest kolleegid Jesper Norberg ja Jimmy Högberg. Nimetatud kolmik töötas aastatel 2014-16 Eesti koondise eesotsas.

Fotballskanalen loetleb patte, mida Rootsi jalgpallimaailmas tuntud meestele ette heidetakse - varjatud sissetulekud, salajase pangakaardi kasutamine, Araabia Ühendemiraatides asuvate firmade kaudu tehtud maksed, Hispaanias asuv ja Eesti ettevõtte omanduses olev kinnisvara, kaks varilepingut, Belize'il asuv pangakonto ... Märgitakse, et need on vaid mõned Rootsi maksuameti uurimises esinevad näited.

Väljaande sõnul on maksuamet juba tükk aega kolmikul silma peal hoidnud ning kaks trahvinõuet esitati enne jõule, kolmas aga käimasoleval aastal. Lisaks Eesti koondisele ka kodumaal Malmö, Kalmari ja Djugardeni klubisid juhendanud Pehrsson on võimude hinnangul jätnud maksud maksmata 550 000 Rootsi kroonilt ning võlgneb seetõttu riigile 313 000 krooni. Eurodesse ümber arvutades on need summad vastavalt umbkaudu 49 000 ja 28 000 eurot.

Norbergile, kes tegutses nii Kalmaris kui ka Eestis Pehrssoni abitreenerina, pannakse süüks hoopis suurema summa varjamist. Tema jättis väidetavalt deklareerimata enam kui 1,6 miljoni krooni (143 000 euro) eest tulusid ja nüüd nõuab riik temalt 967 000 krooni (86 600 eurot).

REKLAAM

Praegu Rootsi Jalgpalli Liidus töötav Högberg, kes liitus Eestis Pehrssoni treeneritetiimiga 2015. aastal ja oli pärast seda füüsilise ettevalmistuse treenerina ametis ka Örebro klubis, on maksuameti hinnangul jätnud deklareerimata umbes 300 000 krooni (ligi 27 000 eurot). Nüüd nõutakse talt 167 000 krooni ehk umbes 15 000 euro tasumist. Märgitakse, et kõik kolm meest on maksuameti otsusega tutvunud ja selle vaidlustanud.

Foto: Jana Pipar

Fotballskanalen märgib, et uurimist alustati just ajal, mil Pehrsson, Norberg ja Högberg töötasid Eesti koondise tüüri juures, ehkki lõppotsused puudutavad nende siinveedetud aega vaid osaliselt. Näiteks Pehrssonile ja Norbergile esitatud nõuded on seotud ka nende praeguse tööga Hispaania klubis Velez, kus mõlemad on ametis alates 2020. aastast. Pehrsson tegutses seal algul spordidirektorina, 2022. aasta kevadel edutati ta peatreeneriks.

Pehrssoni juhtumit peeti nii tõsiseks, et see anti uurida koguni majanduskuritegude talitusele, märgib väljaanne enda käsutuses olevale dokumendile tuginedes. Maksuamet võib kriminaaluurimise taotluse nende sõnul algatada näiteks siis, kui varjatud summa on väga suur. Edasise asjade käigu üle otsustab prokuratuur - neil on võimalik algatada esialgne juurdlus ja esitada süüdistus või siis saata juhtum tagasi maksuametile. et nood langetaksid otsuse lisamaksumäära kohaldamise osas. Seega ei ole võimalik, et uurimise alla sattunud isik saaks karistada nii kohtulikult kui ka maksuameti silmis.

 Jalgpallitreenerite puhul otsustas riiklik süüdistaja Sara Bjerefeldt mullu aprillis siiski, et kohtuasja algatamiseks pole põhjust. Seletusena on ära toodud, et võimalikku kuritegu ei saadud uurida. Miks täpselt pöörduti prokuratuuri just Pehrssoni juhtumiga, mitte aga Norbergi omaga, ehkki viimaselt nõutakse märksa suuremat summat, ei tule Fotballskanaleni sõnul avalikest andmetest välja.

Foto: Gertrud Alatare

Pehrssoni osas koostatud maksuameti otsus ei puuduta erinevalt Norbergist ja Högbergist töötasu, mida talle maksti Eesti Jalgpalli Liidust. Ent 2015. aasta septembris asutas Pehrsson Eestis osaühingu nimega Pehrsson Investment & Management OÜ (PIM). See ettevõte on investeerinud Hispaanias asuvasse kinnisvarasse.

Maksuametile antud selgituste kohaselt plaanis Pehrsson elamise välja rentida ega omanud võimalust seal ise elada. Sestap andis ta kahele maaklerfirmale õiguse korter PIM-i kaudu välja rentida. Samas on Pehrsson maksuametile tunnistanud, et peatus siiski korteris kolmel korral ka ise. Seetõttu jõudis maksuamet hinnangule, et Pehrssonil oli võimalus soovi korral elamist ise vabalt kasutada. Vastavalt Rootsi seadustele tähendab see, et Pehrssoni sissetulek kasvas 120 000 krooni ehk veidi enam kui 10 000 euro võrra. Maksud jättis ta sellelt aga tasumata.

Samuti ei olnud maksuametile meeltmööda Pehrssoni sissetulekud, mis olid seotud tööga eelnimetatud Velezi klubis. 2020. aastal võtsid Pehrsson ja Norberg klubi Rootsi rahastajate abiga üle, kahekesi kontrollitakse seda firma Velez Football Holding SL kaudu. Seda ettevõtet omab jällegi Rootsi firma Cadoregel AB. Just viimase ettevõtte raamatupidamine on tekitanud maksuametis küsimusi.

Palk või laen?

Pehrsson on dokumentide põhjal sõlminud Cadoregeliga kaks lepingut, mille põhjal teenitud raha käsitleb maksuamet palgana. Pehrsson ise väidab, et tegu on kahe laenuga, mis peaksid "katma klubi omandamisega seotud kulusid". Dokumentides, mis nägid ette, et Pehrsson saab igas kuus Cadoregelilt 40 000 krooni ehk pisut üle 3500 euro, on tõepoolest kirjas ka tagasimaksegraafik.

2022. aastal nõudis maksuamet Pehrssonilt kirjeldatud tagasimaksete kohta aru. Pehrsson vastas, et tal on olemas "suuline kokkulepe, mis näeb ette dokumentidesse kirja pandust hilisemat tagasimaksetähtaega". Maksuamet leidis seepeale, et tal tuleks Cadoregelilt saadud rahalt siiski maksud tasuda. Pehrsson esitas seepeale vastuseks andmed, mille kohaselt nimetatud summad on siiski juba koos intressiga tagasi makstud.

Maksuamet on aga jätkuvalt teist meelt ning on nimetanud Pehrssoni kirjeldust asjade käigust "ebatõenäoliseks". Just nii kirjeldatakse väidet, nagu oleks Pehrsson saanud 2020. aasta juunis ettemaksu, et katta augusti- ja septembrikuu kulud, kuid alles juulis maksti talle mais, juunis ja juulis tehtud kulutuste eest. Maksuamet nimetab oma otsuses sellist tegutsemist otsesõnu tagantjärele tegutsemiseks.

Samuti leitakse, et Pehrssoni tagasimaksed Cadoregelile olid tingitud vaid maksuameti huvist tema rahaasjade vastu. Ka ei peeta usutavaks seda, nagu oleksid Pehrsson ja Cadoregel võinud milleski nii olulises vaid suuliselt kokku leppida. Kokkuvõtvalt - maksuameti hinnangul oli Cadoregelilt laekunud summade näol tegu ei millegi muu kui töötasuga, millelt jäid riigil maksud saamata.

Foto: Brit Maria Tael

Ka Norbergi suhtes algatatud uurimine koosneb kahest osast. Sarnaselt Pehrssonile on temagi sõlminud Cadoregeliga kaks kokkulepet, mida maksuamet tõlgendab töötasu maksmisena. Norbergi selgitused olid sisult samad mis Pehrssonil ja temagi maksis väidetava laenu Cadoregelile tagasi alles siis, kui maksuamet oli hakanud selle vastu huvi üles näitama.

Teine osa on eestlaste jaoks aga huvitavam, sest puudutab makseid, mida Norberg sai Eesti Jalgpalli Liidult (EJL). Rootsi maksuametile esitatud andmete põhjal poleks ta justkui EJL-ist palka saanudki, väljamaksed tehti hoopis Araabia Ühendemiraatides asuvale ettevõttele Neda Holding Limited. Selle asutaja ja omanik on Norberg.

Kontod laiali mööda maailma?

EJL sooritas makseid nii Belize'il kui ka Saksamaal asuvatele pangakontodele. Norbergi sõnul ei ole tema aga Nedast palka ega muid tulusid välja võtnud - maksuametile väitis ta, et Eestist laekunud maksed katsid Neda käigushoidmiseks vajalikke kulusid. Nedas olnud raha olevat ta aga lõpuks kaotanud, kui Belize'i keskpank sundlikvideeris 2018. aastal panga, milles Neda ehk Norbergi arve asus.

Maksuamet nõudis Norbergilt seepeale dokumente, mis tõestaksid, et EJL-ist Belize'i pangaarvele kantud raha oli tõepoolest seal ka sel hetkel, kui pank likvideeriti. Neid pole Norberg seni esitanud, mistõttu maksuamet väidab, et alaliidust laekunud töötasu jõudis ikkagi Norbergi taskusse. Tagatipuks märgitakse, et Neda asutati ajal, mil Norberg elas Brasiilias. Sellest järeldab maksuamet, et Norbergil oli pangakonto ka selles riigis, kuhu Nedas olnud raha võidi edasi kanda.

Eesti koondise treenerid tribüünil, Magnus Pehrssonist paremal Jimmy Högberg. Foto: Jana Pipar

Högbergi puudutav uurimine lõpetati juba 2021. aasta sügisel ning sama aasta oktoobris langetati tema osas otsus, mis puudutab tema sissetulekuid 2015., 2016. ja 2017. aastal. Just 2015. aasta sügisel asus Högberg tööle Eestis, saades EJL-ist palka nii novembris kui ka detsembris. Maksuameti väitel kanti need umbkaudu 67 000 krooni ehk 6000 eurot Högbergi Rootsi pangakontole, aga treener jättis selle summa deklareerimata.

Kui kahe esimese kuu palk kanti Högbergi Rootsi kontole, siis seejärel muutis ta EJL-ilt laekuvate maksete viisi. 2016. ja 2017. aastal kanti tema tulud ettevõttele Jimmy Högberg Performance OÜ (JHP), mille ta maksuameti andmete kohaselt 2019. aastal maha müüs. See osaühing sai järjepidevalt EJL-ilt sissemakseid, kuid aastaaruande kohaselt ei tehtud sealt seejärel ainsatki väljamakset.

Kelle krediitkaardid?

Selle asemel kanti raha Högbergi ettevõttest edasi teistesse firmadesse - peamiselt kahte, mis asutati Leedus. Sealt liikus raha omakorda ettevõttele, mis tegeles ettemaksuga pangakaartidega. Rootsi maksuameti hinnangul kasutavad selliseid kaarte enamasti inimesed, kes soovivad kaardi kasutaja tuvastamise osas jälgi segada.

Maksuameti juurdluses tuvastati, et enamasti kasutati kirjeldatud kaarte Örebros, kus Högberg elab. Samuti on niisuguse kaardiga makstud Küprose-reisi eest, lennupiletitel on aga Högbergi pereliikmete nimed. Lisaks võrdles maksuamet kaartidega sooritatud tehinguid ning sularahaväljavõtteid Högbergi sotsiaalmeediakontodega, saades kinnitust, et näiteks Londonis ja Dortmundis tehtud tehingute ajal viibis Högberg just nendes linnades.

Maksuameti pärimise peale selgitas Högberg kahe esimese kuu tulude deklareerimata jätmist inimliku eksimusega. Mis aga puudutas JHP-d ja kirjeldatud kaardimakseid, siis nende osas kirjeldas ta maksuameti versiooni kui "väga küsitavat spekulatsiooni". Högbergi väitel ei mäletavat ta, et oleks mõne seesuguse pangakaardi omamiseks lepingu sõlminud, ega ole iialgi plaaninud mingil moel maksude tasumist vältida.

Maksuametit need selgitused ei veennud - näiteks mainiti eelkirjeldatud Leedu firmade kohta, et teadaolevalt on tegu ettevõtetega, mille äriidee seisnevatki "Rootsi kodanikele ja ettevõtetele maksude maksmise vältimise teenuse pakkumises".

Foto: Jana Pipar

Fotbollskanalenil õnnestus võtta ühendust ka Högbergiga, kes andis ajakirjanikele järgmise selgituse: "On tõsi, et maksuamet algatas minu suhtes uurimise. Nad ei nõustunud sellega, kuidas tegutsesid raamatupidaja ja jurist, kelle abi oma Eesti ettevõttes kasutasin. Mina pole jurist ega raamatupidaja, seetõttu palkasin oma asju ajama teised inimesed. Kahjuks ei pidanud maksuamet asjaajamist piisavaks ja mulle esitati lisanõue. Väidan endiselt, et pole valesti käitunud, järgisin vaid asjatundjatelt saadud nõuandeid," selgitas Högberg kirjalikus vastuses.

Rootsis laupäeva pärastlõunal ilmunud artiklile lisas Fotballskanalen, et on korduvalt püüdnud ühendust saada ka Pehrssoni ja Norbergiga. Kumbagi meest aga enne artikli ilmumist tabada ei õnnestunud.

7 kommentaari

Hr. Tamm   •  
(82.131.2.***)
"Vabandame kõigi ees, kelle tundeid meie rahaasjade ajamine riivas..."
IUdutuli   •  
(80.235.113.***)
Sai Pohlakult nõu võib-olla.
calmiz   •  
(85.253.193.***)
Taktik!
Maksuamet   •  
(62.65.199.***)
Magnus on tõepoolest juba pikka aega minu huviorbiidis olnud
ZinedineZidane   •  
(88.196.65.***)
Rootsis peaksid olema suured maksud, ju hakkas kahju niipalju ära maksta.
ZinedineZidane   •  
(88.196.65.***)
Eesti Jalgpalli Liit kandis endiste treenerite töötasu maksuparadiisi,. Delfi esikaanel uudis
Draakon   •  
(82.131.21.***)
Suht palju raha kantimise või petmise teemad osutuvad näpuga pankade poole. Et on olemas igasugu regulatsioonid, st. näiteks kui tava Eesti inimene, selleks et üle 10k raha ülekannet teha, peab igasugu pabereid täitma, isegi kui ülekanne on eesti sisene! Samal ajal Eestist välja, olgu see raha kantimine, rahapesu või vanuritelt raha välja petmine, kuskile maksuparadiisi või kongosse, käivad ülekanded nagu lepase reega. Sellele teemale oleks vaja uuriv ajakirjandus sajaga peale saata.

Kommentaari lisamiseks palun logi sisse või sisesta nimi ja kontrolltest.
Ott Järvela | Jalgpallimaailmal lasub moraalne kohustus Inglismaad karmilt karistada ja nad ihaldatud vutipeost ilma jätta
FINAAL!
Luup peale | Kõik teed viivad Rooma ehk Itaalia spetsialistid sätestasid, et jalgpallil pole ette nähtud koju naasta
EUROOPA NÄITAS VÕIMU
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Peep Pahv: mida vähem jalgpall muutub, seda parem, aga saan aru, et see on lootusetu
INGLISMAA TEGI AJALUGU
Luup peale | Pehme penalti? Ei, väga pehme! Aga VAR ei tohtinud sekkuda ja Taanile ei tehtud liiga. Mäng oli aus ja Inglismaa finaalis
IKKAGI ITAALIA
Ott Järvela | Inglismaa õelus ja kiuslikkus tuleb meelde jätta ning seda neile nina alla hõõruda
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Koefitsiendi-ekspert: oma kõhutunnet on pakkumisi koostades mängus päris palju
SOCCERNET.EE BAKUUS
MÕTTETALGUD
STUUDIOJUTUD
EM-STUUDIO | Alvar Tiisler: taktikalaud oli mulle südameasjaks ning peagi näeme seda ka Premium liiga ülekannetes
KES, KUS JA KUIDAS?
STUUDIOJUTUD
NOPPEID AJALOOST
EM 1996 | Jalgpallilt oodati suurt kojutulekut, aga Saksamaa arvas teisiti
EM-PÄEVIK

EM-päevikus avaldavad Soccernet.ee ajakirjanikud turniiri käigus pähe torganud mõtteid

MM-EELVAATED

H-alagrupp

G-alagrupp

Šveitsi koondis.  Foto: Scanpix / Michael Buholzer / Keystone / AP

F-alagrupp

E-alagrupp

D-alagrupp

C-alagrupp

B-alagrupp

A-alagrupp

https://www.zone.ee/
MENÜÜ
 
KESKKONNAD
FACEBOOK